Illustratie

Beeldredactie

Schilderijen

Contact

© 2012 Ingrid Pasnagel · Nijmegen

Bilithe’ is het Oudnederlandse woord voor ‘beeld, afbeelding’. Het Oudsaksische woord ‘bilithi’ betekent: ‘beeld, gelijkenis, teken’. Het woord gaf in de vroege middeleeuwen al aan dat het bij illustreren niet slechts om afbeeldingen gaat, maar ook om tekens en betekenissen.

i

l

l

u

s

t

r

a

t

i

e